Kontakt

CRNOGORSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE

“SPORT ZA SVE”         

Ul. Gagovića imanje bb,

84210 Pljevlja, Crna Gora 

Tel:   +382 67 620 525,

E-mail: sportzasvecg@t-com.me