Tromjesečni program

Crnogorski savez sportske rekreacije ,,Sport zasve”
Naziv prioritetnog sportskog takmičenja Iznos sredstava potreban za realizaciju takmičenja
Jednodnevnirekreativnisusretinasnijegu:Bjelasica,Durmitor,Vučje,Turjak 1.500,00
Rekreativni dan u Podgorici 350,00
Rekreativni dan u HercegNovom 350,00
Rekreativni dan u Baru 350,00
Rekreativni dan u Pljevljima 350,00
SKI FEST Otvorenizimski festival ,,Durmitor 2021” 3.500,00
Finansijska pomoć SRD zbog ekonomske krize COVID 2.100,00
Administrativnotehnički poslovi Saveza 550,00
   
   
   
   
   
UKUPNO: 9.050,00

                                                                                                                                                   P R E D S J E D N I K

                                                                                                                                                      Gligorije Vojinović