30. OTVORENI JUBILARNI MEĐUNARODNI LJETNI FESTIVAL „SPORT ZA SVE“


Crnogorski savez sportske rekreacije „Sport za sve”i Asocijacija Sport za
sve Srbije, kao nadležni nacionalni sportski savezi za oblast sportske
rekreacije, u ljetnjem periodu tradicionalno su na Crnogorskom primorju
u Budvi organizovali jubilarni 30. Otvoreni Ljetnji festival sporta za sve.

Jubilarni Let fest, koji se održao u hotelsko-turistiĉkom kompleksu
budvanske rivijere „Slovenska plaža“, u periodu od 15-19. septembra
2021. godine
Festival je pripreman i realizovan u periodu ponovo-rastuće pandemije
izazvane covid 19 virusom – delta i gama soja, a koju svijet nije
zapamtio do sada. Epidemiološke mjere u Crnoj Gori u ovom periodu
ograniĉavale su okupljanje više od 100 osoba u zatvorenom prostoru,
obavezale na nošenje maski, dezinfekciju ruku i sl. obavezne
preventivne mjere. Sve te mjere su poštovane od strane organizatora i
uĉesnika, kao i turistiĉkih i ugostiteljskih radnika koji su pružali
odgovarajuće usluge.

Uĉesnici iz Sjeverne Makedonije, Rumunije, Bugarske, Poljske,
Srbije i Crne Gore doputovali su na Festival u optimalnom broju (oko
400 uĉesnika), što je rezultiralo mogućnošću uspješne realizacije
obimnog programa ekipnih i pojedinaĉnih takmiĉenja i aktivnosti;
Festival je otvorio mr Branko Vujović – predsjednik Organizacionog
odbora

Na otvaranju su dodijeljene posebne PLAKETE za 30- godina uĉešća i
doprinosa realizaciji festivala iz Crne Gore i Srbije . Ovo visoko
priznanje uruĉili su , Branko Vujović i Gligorije Vojinović : priznanje iz
Srbije dobile su sledeće organizacije i pojedinci Savez sport za sve
Vojvodine, Asocijacija Sport za sve Valjevo, Gradski savez „Sport za
sve“ Subotica, Sportski savez „Novi Pazar“, Opština Zveĉan, Dragan
Ćurlinov – Gevgelija, S. Makedonija, prof. dr Dušan Mitić – Beograd,
Petar ĐurĊević – Kladovo, Dragan Ćirić – Beograd, Dejan Marsenić –
Beograd

Priznanje iz Crne Gore dobile su sljedeće organizacije i institucije:
Uprava za sport i mlade u Vladi Crne Gore,Pivara “Trebjesa“ –
Nikšić, Rudnik uglja Pljevlja, Plantaže „13.jul“ – Podgorica
Pojedince nijesmo željeli nagraĊivati, uz njihovu saglasnost.

U pripremnom periodu realizacije programa, prethodio je niz sastanaka
Ogranizacionog odbora u sastavu: Branko Vujović – predsednik,Gligorije
Vojinović potpredsednik, dr Budimir Bijelić – direktor festivala, mr Dejan
Marsenić – zam. direktora festivala i ĉlanovi Borislav Delibašić Filip
Vešović i Vesna Vujović (HG Budvanska rivijera).


Realizaciju programa pratili su i meĊunarodni zvaniĉnici: Musa Lami –
gen. sekretar Evropske Federacije kompanijskog sporta, Dragan
Ćurlinov – predsednik Balkanske Asocijacije radniĉkog sporta, Desislava
Jagodin – predsednica Bugarske Radniĉke federacije „Sport & zdravlje“,
Vlasku Konstantin – potpredsednik Rumunske Federacije Sport za sve i
drugi.
Prisustvo Festivalu Generalnog sekretara evropske federacije za
kompanijski sport Muse Lamija i Direktora Uprave za sport i mlade Crne
Gore Vasilija Laloševića je potvrda da se naš rad cijeni i da smo visoko
na ljestvici kvaliteta. Jubilarni Festival je premašio oĉekivanja i mislim
da će svim uĉesnicima ostati u trajnom pamćenju.


Na ceremoniji sveĉanog otvaranja Let festa, koja je održana na bazenu
„Rondo“, premijerno je prikazan promotivni mini film kao osvrt na
proteklih 30 godina realizacije programa letnjih festivala. Veĉernji
društveno- -zabavni program upotpunio je muziĉki bend Castel Nuovo iz
Budve
Kako je premašena oĉekivana cifra uĉesnika ovog tradicionalnog
okupljanja, moram biti veoma zadovoljan, jer je ovo naš najmasovniji
festival u poslednjim godinama. Ĉinjenica da je epidemija korone
veoma prisutna, rekreativci su svojim uĉešćem ostvarili najvažniju
pobjedu. Godinu pauze zbog virusa smo pobijedili i eto smo bili ponovo
zajedno, po trideseti put. U predhodne tri decenije dosta toga se
mijenjalo, imena država i granice ali je Festival opstao jer ga je nosio
entuzijazam organizatora i brojnih rekreativnih društava. Sada smo u
funkciji širenja meĊunarodne i regionalne saradnje jer prisustvo preko
400 takmiĉara i 36 ekipa iz šest država nas obavezuje da taj segment još više unapreĊujemo. Sve je ovo u funkciji zdravlja i vježbanja, jer život
umire bez fiziĉke aktivnosti. 
Sve potrebne programe i aktivnosti na Festivalu (sveĉano otvaranje,
ishranu, takmiĉenja, sveĉano zatvaranje i td.) prilagodili smo aktuelnim
epidemiološkim mjerama u TN Slovenska plaža i veoma uspješno
realizovali Festival. Većina sliĉnih manifestacija u drugim destinacijama
nijesu održane zbog nemogućnosti obezbjeĊivanja epidemioloških
mjera;
Važno je napomenuti da je TN Slovenska plaža maksimalno, u
granicama mogućnosti, sve poslove i obaveze prilagodilo potrebama
naše masovne sportsko-rekreativne manifestacije, što je oĉigledno bilo
vidljivo u kvalitetu: hrane, smještaja, tehniĉkom servisu i odnosu
ugostitelskog, tehniĉkog i svakog drugog osoblja prema uĉesnicima
Festivala, obzirom da je poslovna politika ove turistiĉke kuće
prvenstveno bazirana na drugaĉiju strukturu gostiju i aktivnosti;


Takmiĉari rasporeĊeni u 36 ekipa, sportsko-rekreativni program je
organizovan kroz 17. takmiĉarskih disciplina, odnosno više od 30. turnira
i aktivnosti, u odnosu na uzrasne kategorije do 40. i preko 40. godina
starosti, kao i turnire takmiĉenja u (ž) i (m) konkurenciji ,takmiĉari su
ulagali poslednje atome snage, znanje i veštine, da se osvoji bod ili
poen više. Zato je radost osvajaĉa diploma, medalja i pehara bila
oĉekivana i bezgraniĉna. Opšti utisak o održanom Festivalu zaslužuje
maksimalne ocjene.


Organizovani su i dodatni sportsko-rekreativni i edukativni programi:
mjerenje i testiranje fitness statusa uĉesnika i savjetovalište za
preventivno rješavanje problema, Baggo, jutarnje razgibavanje,
akvarobik, aerobik, Supp daske i sl.;
Edukativni program u formi testiranja, mjerenja i savjetovanja za pravilne
životne stilove i doziranje vježbanja obavilo je više od 150 uĉesnika;

Realizovana je elektronska anketa o životnim navikama i stilovima života
uĉesnika Festivala
U okviru sveĉanosti povodom zatvaranja festivala Crnogorski savez
sportske rekreacije,,Sport za sve“ i Asocijacija Sport za sve Srbije
dodijelili su zajedniĉka priznanja:pehare,medalje i diplome za najbolje
plasirane ekipe i pojedince i zahvalnice.

Uĉesnike je na završnoj sveĉanosti pozdravio g-din Vasilije Lalošević,
direktor Uprave za sport i mlade u Vladi Crne Gore i uruĉio je u trajno
vlasništvo ekipi Gradske uprave Ĉaĉak pehar za Fair Play koji su osvojili
u Sutomoru 2019. godine, a ovogodišnji prelazni pehar za Fair
Play dodelio je ekipi SRD Sindikalne organizacije Rudnika uglja Pljevlja.
Nakon toga obratio se prisustnima, zahvalio se u ime Uprave za sport i
mlade Crne Gore na veliĉanstvenoj organizaciji manifestacije, poželeo
nastavak saradnje kroz programe sportske rekreacije i time sveĉano
zatvorio 30. Otvoreni Letnji festival sporta za sve – Budva 2021.
Asocijacija Sport za sve Srbije se zahvaljuje na saradnji Crnogorskom
savezu sportske rekreacije „Sport za sve“, Upravi za sport i mlade Crne
Gore, Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, HG Budvanska
rivijera, Pokrajinskom Zavodu za sport i medicinu sporta, svim
uĉesnicima – sportskim organizacijama, opštinskim i gradskim upravama
i firmama, kao i angažovanim sportskim struĉnjacima i saradnicima na
realizaciji programa.
Asocijacija Sport za sve Srbije i Crnogorski savez sportske rekreacije
„Sport za sve“ nastaviće tradicionalno dobru saradnju kroz Letnji festival
i uz podršku Vlada Crne Gore i Srbije ojaĉati regionalnu poziciju
zajedniĉkog programa u oblasti sportske rekreacije.

Ostavite odgovor