EVROPSKA NEDELJA SPORTA

Događaj je pokrenut od strane Evropske unije, a osnovni ciljevi Evropske
nedelje sporta usmereni su na podsticanje građana na bavljenje fizičkom
aktivnošdu, bez obzira na godine ili fizičku spremnost, kao i edukaciju građana
o zdravom načinu života. Nacionalni koordinator za našu zemlju je Ministarstvo
sporta i mladih Crne Gore.
Pored koristi koje ima za naše zdravlje, bavljenje sportskom rekreacijom
takođe razvija kod svakog pojedinca solidarnost i inkluzivnost, vrednosti koje
su ujedno i kamen temeljac Evropske unije. Crna Gora kao uspešna i ponosna
sportska nacija ima sve razloge da iskoristi sve prilike koja nedelja sporta
pruža.

Manifestacija je okupila više od 500 učesnika iz nacionalnih sportskih saveza,
COK-a i POK-a koji su imali priliku, da se na za ovu priliku specijalno
pripremljenim štandovima, predstave pred više od hiljadu posjetilaca u
sportsko-rekreativnoj zoni Centra “Morača”. Manifestaciji su prisustvovali Ministar sporta Vasilije Laloševid, predsjednik COK-a Dušan Simonovid i brojne
diplomate.
Tom prilikom, ministar sporta i mladih Vasilije Laloševid, istakao je zadovoljstvo zbog
velikog broja gostiju, koji su iskoristili priliku da posjete što vedi broj štandova
sportskih organizacija, popričaju sa našim najuspješnijim sportistima, kao i da uzmu
učešde u nekoj od aktivnosti. Zahvalnost i čestitke na organizaciji, uputio je i
predsjednik COK-a Dušan Simonovid
,,Ovo su druženja koja obogaduju sport. Sredan sam što vidim puno nasmijanih lica.
Hvala Ministarstvu sporta i mladih koje je u ovim zahtijevnim vremenima obilježilo,
ne samo ovaj dan, ved cijelu nedjelju sporta. Pokazali su šta je glavna poruka,“ izjavio
je Simonovid. 


Crnogoraki savez Crne Gore predstavio se u okviru Evropske nedjelje sporta u
Podgorici, na događaju Be active village, koji je održan u Podgorici, 06.oktobra
2022. godine.
Crnogorski savez sa S.R.D. korektivne gimnastike,,M&M Iskra“ iz Podgorice
promovisao zdrave stilove života ,,Vježbanjem do zdravlja“ .

Naša uloga i zadatak je da tokom cijele godine omogudimo svim građanima da
imaju mogudnost da se bave sportskom rekrcijom . Na nama je da učinimo da svakog dana naša najveda porodica – porodica sporta, bude sve veda. Koliki je
značaj bavljenja sportom, pokazujemo ne samo u ovoj nedelji kada se borimo
sa drugim zemljama u okviru Evrope koje učestvuju u organizovanju Evropske
nedelje sporta, ved i pokazujemo koliko Crna Gora jeste zemlja sporta. Želimo
da pokažemo kako razmišljamo danas o bududnosti, kako promovišemo zdrave
stilove života.
.Lijepo ukrašen štand Crnogorskog saveza privukao je veliku pažnju posjetilaca. 

 

Ostavite odgovor