S P O R T J E Z D R A V LJ E I Z N A NJ E

Sportsko-rekreativnog društva „KIDS FAIR PLAY“ se bavi motoričkim,
mentalnim i biološkim razvojem djece u senzitivnom periodu (uzrasta od 5 do
10 godina). Treninge obavljamo u fiskulturnim salama osnovnih škola.

U SRD „KIDS FAIR PLAY“ angažovana su još tri profesora fizičkog vaspitanja koji
se svojim znanjem i sposobnostima trude da raznim interesantnim sadržajima i
aktivnostina razvijaju kod djece koordinaciju, ravnotežu, gipkost, nauče ih
osnovnim elementima sportskih igara i osnovama bazičnih sportova sve u cilju
da djeca dobiju dobru motoričku bazu, gdje poslije 9. ili 10. godine mogu da se
usmjere na određeni sport.

Crnogorski savez sportske rekreacije ,,Sport za sve“ i S.R.D ,,KIDS FAIR PLAY“ ,uz
podršku Ministarstva sporta i mladih Crne Gore organizovali su 9.maja 2023. u
fiskuturnoj sali škole “Pavle Rovinski” u Podgorici kroz raznovrne sportske
sadržaje i aktivnosto realizovali manifestaciju SPORT JE ZDRAVLJE I ZNANJE.

Djeca uzrasta od 5 do 10 godina toga dana su uživali u raznim štafetnim
poligonima spretnosti i igrama sa cijem da prikažemo sport kroz zabavu,,kako
bi pravilno odrastali i stekli zdrave navike.

Ostavite odgovor