SKUPŠTINA CRNOGORSKOG SAVEZA SPORTSKE REKREACIJE ,,SPORT ZA SVE“

 U Podgorici 6.05.2022.god je organizovana Redovne godišnja
Skupštine crnogorskog saveza sportske rekreacije ,,Spot za sve”.

Skupštinom jerukovodio Predsjednik tog tijela Prof dr Budimir Bijelid. Izvještj o radu i
finasijskom poslovanju podnio je Predsjednik Saveza Gligorije Vojinovid. On je detaljno, po redoslijedu dešavanja, naveo brojne aktivnosti i manifestacije koje
su obavljene u 2021. godini. Sve je potkrijepljeno tekstualno i sa brojnim
fotografijama pa djeluje pomalo neshvatljivo da se toliko toga organizovalo i uz
veliku masovnost. No kad su rekeativci u pitanju kao ni njihov nadaleko poznati
entuzijazam ništa nije slučajno. Posebno je naglašeno domadinsko poslovanje i
prohodnost računa jer je štednja jedan od prioriteta u radu Saveza.

U diskusijama su delegati Skupštine (njih 12 od ukupno 17) posebno akcentirali
brojnost i masovnost akcija, dobru organizaciju, štednju i skromnost
rukovodedih struktura, pa zato ne čudi što crnogorski savez sportske rekreacije
Sport za sve uživa nepodijeljene simpatije u Ministarstvu za sport i mlade i
crnogorskom olimpijskom komitetu.

Skupština je usvojila programske aktivnosti Saveza u tekudoj godini
posebno ističudi da je sve po kaledaru ispunjeno, iako u prvim mjesecima nije
bilo ni eura finansijskih dotacija. Zahvaljudi štednji sve je bezbolno
prevaziđeno. SRD Veterani Cetinje su se obratili Skupštini Saveza sa željom da
se priključe ovoj Asocijaciji, što su delegati prihvatili tako da de Savez ubudude
biti masovniji za novog, osamnaestog člana.

Ostavite odgovor