SPORTSKO REKREATIVNI SUSRETI VETERANA IVANOVA KORITA 20 JUN 2022.god.

VETERANI NE PRIZNAJU GODINE
U organizaciji društava sportske rekreacije VETERANI Cetinje uz podršku
Crnogorskog saveza sportske rekreacije ,,Sport za sve“, na sportskimpoligonima bajkovitih Ivanovih korita na Lovdenu održani su sportskorekreativni susreti “tredeg doba”. Okupila su se 123 rekreativaca, članoviveteranskih družtava iz Rožaja, Andrijevice, Plava, NIkšida ,Podgorice i domadina veterana Cetinja. Pokrovitelj Manifestacije je bio Crnogorski savezsportske rekreacije “Sport za sve”

Potom je Miško Radunovid, predsjednik DSR Veterani Cetinja poželio
dobrodošlicu i pozvao na fer i sportsku borbu, upoznao rekreativce sa
tehničkim detaljima, propozicijama i sudijama. Pohvalio je takmičarski duh
veterana, koji uprkos godinama ispoljavaju mladalacki entuzijazam i proglasio
Manifestaciju otvorenom.

Takmičenja veterana su se odvijala u četiri discipline: Nabacivanje
obručeva, Plojka, Pikado i Šut na gol, u ženskoj i muškoj konkuerenciji.
Najuspešnijioj ekipii cetinjskih veterana uručen je vrijedan pehar, dok su u
svim disciplinama po trojici najbolje plasiranih pripale medalje i diplome.

Imena pobjednika: Pikado –Nevenka Banovid (CT) i Zoran Jabučanin (CT); Šut
na gol-Josipa Kljajevid (Vojni veterani PG) i Dinko Šimurina (Vojni veterani);
Plojka-Ljiljana Baletid (VV) i Dinko Šimurina (VV); Nabacivanje obručeva: Ljiljana
Baletid (VV) i Veljko Čelebid (CT),

Domadinu, Vetranima Cetinja sve čestitke za izvanrednu organicaciju
takmičenja.
GENERALNI PLASMAN: Cetinje 47, Vojni veterani 35, Nikšid 14, bodova …

Ostavite odgovor