MEĐUNARODNI LJETNJI FESTIVAL  ,,SPORT ZA SVE“ SUTOMORE  2019

 I  Z  V  J  E  Š  T  A J

SA 29 OTVORENOG  MEĐUNARODNOG LJETNJEG   FESTIVALA SUTOMORE 2019

  

Otvoreni,  29-ti Međuarodni  Ljetnji festival Sporta za sve, uspješno su organizovali Crnogorski savez sportske rekreacije ,, Sport za sve“ i Asocijacija Sporta za sve Srbije,koji je održan u Sutomoru od18-22 septembra  2019 god.

        Osnovni smještaj učesnika ove medjunarodne manifestacije Sporta za sve, bio je u hotelu „Korali“.Sutomore se svojim smještajnim kapacitetima terenima i kompletnom infrastrukturom još jedanput  potvrdilo kao izuzetno interesantna destinacija za održavanje ovakvih manifestacija.

          Radi definisanja međusobnih obaveza,  predstavnici crnogorskog saveza sportske rekreacije,,Sport za sve“ i Asocijacije Sporta za sve Srbije  do samog početka manifestacije održavali su stalne kontakte  kojima  su detaljno utvrđeni radni zadaci za obije asocijacije.

U pripremnom periodu su definisani svi uslovi boravka -cijene hotelskih usluga kao i eventualni troškovi ostalih usluga koje prate realizaciju programa Ljetnjeg festivala,sportski tereni, smještajni kapaciteti,potrebni rekviziti, medicinsko osoblje,program svečanog otvaranja i zatvaranja i sl.

Uporedo sa tim izvršena je priprema i štampanje flajera i postera koji su distribuirani svim S.R,D, preduzećima i drugim zainteresovanim kolektivima i pojedincima . 

               Brojem učesnika trebamo biti veoma zadovoljni jer je program Otvorenog Ljetnjeg festivala Sport za sve okupio  400 rekreativaca iz 35      organizacija iz Srbije,SjeverneMakedonije,Slovenije,Rumunije,Bugarske, Turske i Cre Gore.

           Tehnička konferencija,potvrda prijava i žrijebanje ekipa obavljeno je 18.09.2019.god. u 21 čas, da bi takmičarski program po utvrđenoj satnici počeo 19.09. u jutarnjim časovima.                                                         

          Sportsko rekreativni program je organizovan usledećim disciplinama:mali fudbal,odbojka, odbojka na pijesku,basket,stoni tenis,streljaštvo,streličartvo,šah,pikado,badminton,nadvlačenje konopca,trijatlon na vodi,narodni višeboj i nogo tenis u odnosu na uzrase kategorije do 40god. i preko 40 god.starosti,kao u ženkoj ,muškoj i mjšovitoj kokurencij

               Pored osnovnih sportskih disciplina učesnicima su orgaizovani dodatni sportsko-rekreativni  programi :Bago, Gatebal,jutarnje vježbanje,  akvarobik, aerobik  ,Supp chelendži  i sl. koje su izazvale veliko interesovanje učesnika festivala.

            Svečano otvaranje Ljetnjeg festivala je obavljeno u četvrtak 19.09.2019.god. u 21 čas . Tokom prigodnog programa nastupilo je  Kulturno umjetničko društvo „Jedinstvo“ iz  Bara i Branka Zečević iz Nikšića  a učesnike su pozdravili u ime opštine Bar savjetnik u Sekretarijatu za sport,kulturu i mlade Stevo Nikočević, predsjednik

Crogorskog saveza sportske rekreacije ,,Sprt  za sve“ Gligorije Vojinović i predsjednik  Asocijacije Sport za sve Srbije  Branko Vujović , a u ime organizatora prdsjednici Gligorije Vojinović i Brako Vujović su zajednički otvorili festival,nakon čega je nastavljen kulturno-zabavni program.

            Ukupna realizacija takmičenja u svim disciplinama odvijala se po unaprijed utvrđenom planu i programu.

 Tokom takmičarskih dana svi učesnici su imali mogućnost da se podvrgnu testu procjene fitnes statusa, gdje su im stručnjaci sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja na osnovu dobijenih rezultata davali stručne savjete o poboljšanju zdravlja i zdravom načinu života.Urađeno je preko 150 Euro Fit testova.

         U izuzetnom sadržajnom programu Ljetnjeg festivla, učesnici su pronalazili način da se uključe  u što više različitih aktivnosti kako bi osvojili diplomu Majstor rekreacije.

           Za sve učesnike koji su učestvovali u više od 50% programskih aktivnosti Festivala dodijeljena je specijalna diploma Majstor rekreacije

  

             Društveno –zabavne aktivnosti koje su u funkciji zbližavanja rekreativaca na višim nivoima djelovanja bile su  dobro prihvaćene od svih učesnika,a  zastupljene su pretežno po završetku dnevnih sportskih aktivnosti.

Manifestacija je medijski bila dobro propraćena.

  U okviru svečanosti povodom zatvaranja festivala Crnogorski savez sportske rekreacije,,Sport za sve“ i Asocijacija Sport za sve Srbije dodijelili su zajednička priznanja:pehare,medalje i diplome za najbolje plasirane ekipe i pojedince i zahvalnice.

        Na kraju može se zaključiti da Crnogorski savez sportske rekreacije ,.Sport za sve“ i Asocijacija Sporta za sve Srbije još  jednom su  pokazali visoke organizacione sposobnosti i da je program Otvorenog Ljetnjeg Festivala Sporta za sve „ Sutomore 2019“ uspježno ostvaren i kao takav opravdao  očekivanja, uložene napore učesnika oba Saveza,članova upravnih odbora i drugih angažovanih saradnika i animatora

Ostavite odgovor