S E M I N A R 2021

Crnogorski savez sportske rekreacije ,,Sport za sve“organizovao je
seminar za stručna lica u sportsko rekreativnim organizacijama na temu
,,Pravilna ishrana i vježbanje u sportskoj rekreaciji“,čiji su predavači bili
dr Enisa Kujunđžić spec.područja higijene i prof.dr Budimir Bijelić
spec.područja rekreacije.Tehnički organuzator SRD korektivne
gimnastike M&M,,Iskra“obezbedila uslove da za 20 učesnika seminara
nesmetano i bezbjedno obavi.

Dr Enisa je učesnicima objasnila kako bi trebalo da izgleda ishrana u
uslovima umjerenog fizičkog vježbanja,i koliko je i kako vježbanje
potrebno za dobro zdravlje pojedinca.

Dr Enisa Kujunđžić između ostalog,posebno istakla da samo optimalna
ishrana u kombinaciji sa fizičkim vježbanjem može dati pune efekte
kadaje upitanju zdravlje ljudi.Optimalna hrana podrazumjeva ne samo
vrstui kvalitet nego i odgovarajuću količinu iperiode uzimanja zavisno od
vremena i vrste fizičke aktivnosti,kao i niz drugih specifičnosti na koje bi
trebalo obratiti pažnju.Osvrnula se i na prilično raširene zablude o
korisnosti i uzimanja raznih dodataka u ishrani prilikom vježbanja.

Prof. Dr Budimir Bijelić je imao izlaganje o vježbanju o sportskoj
rekreaciji kao o nezaobilaznom činiocu zdravog života i šta je to našta bi
pri tome trebalo naročito obratiti pažnju.


Učesnici seminara izrazili su veliko zadovoljstvo načinom na koji je
obrađena ova tema. Učesnici seminara su naglasili da će svoja iskustva
preneti na rekreativce u SRD u kojima rade jer smatraju da je od
izuzetne važnosti edukacija o pravilnoj ishrani zbog činjenice da
je gojaznost problem koji nije vezan samo za određenu starosnu
strukturu ljudi.

Ostavite odgovor