SKUPŠTINA CRNOGORSKOG SAVEZA SPORTSKE REKREACIJE ,,SPORT ZA SVE“

U Podgorici 31.03.2023.god je organizovana Redovne godišnja
Skupštine crnogorskog saveza sportske rekreacije ,,Spot za sve”. Skupštinom je
ruovodio Predsjednik tog tijela Prof dr Budimir Bijelid. Nakon izbora radnih
tijela Skupštine, utvrđeno je da sjednici prisustvuje 16 delegata od ukupno 18.
registrovanih sportsko rekreativnih društava te da postoji kvorum za održavanje sjednice.

Uslijedilo je usvajanje Dnevnog reda. Izvještj o radu i finasijskom poslovanju
podnio je Predsjednik Saveza Gligorije Vojinovid. On je detaljno, po redoslijedu
dešavanja, naveo brojne aktivnosti i manifestacije koje su obavljene u 2022.
godini. Sve je potkrijepljeno tekstualno i sa brojnim fotografijama pa djeluje
pomalo neshvatljivo da se toliko toga organizovalo i uz veliku masovnost.
Svakako da su Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj o akcijama saveza u 2022.
godini bili detaljno razmotreni, a po onom što su delegate imali na uvid Savez
se ima čime pohvaliti.

Realizovane su brojne aktivnosti Saveza: Zimski i ljetnji festival, Evropska
nedelja sporta, rekreativni višeboj, planinarske i pješačke ture, turniri u više
sportskih grana, skijanja, edukativne radionice, susreti veteranskih
društava…Sve je bilo uspješno organizovano širom Crne Gore, a ušešda je uzelo
više hiljada rekreativaca. Posebno ističemo da su finansije uvijek bile pozitivne,
domadinski se poslovalo, žiro račun nikada nije bio blokiran, a izvještaj o radu i
finansijski izvještaj dostavljeni su Ministarstvu sporta, saopšteno je iz Saveza
Sport za sve Crne Gore.
U diskusijama su delegati Skupštine posebno akcentirali brojnost i masovnost
akcija, dobru organizaciju, štednju i skromnost rukovodedih struktura, pa
zatone čudi što Crnogorski savez sportske rekreacije Sport za sve uživa
nepodijeljene simpatije u Ministarstvu za sport i mlade i crnogorskom
olimpijskom komitetu.Na Skupštini su usvojene izmjene statuta, a prihvaden je
i zahtjev DSR Vojni veterani iz Podgorice da budu punopravni članovi Saveza
Sport za sve Crne Gore.Na ovoj sjednici usvojen je zapisnik sa Redovne
sjednice Skupštine, Izvještaj o radu Saveza sa finansijskim
izvještajemProgram rada za 2023, Kalendar aktivnosti i Finansijski plan
za 2023. godinu, Izmjene i dopune Statuta Saveza.

Na Redovnoj izbornoj sjednici Skupštine Crnogorsog saveza sportske rekreacije
Sport za sve Crne Gore, koja je održana u 31.03.2023. godine, dosadašnji
predsjednik Saveza za sportsku rekreaciju Sport za sve Crne Gore Gligorije
Vojinovid obavljade tu funkciju i u narednom četvorogodišnjem mandatu,
odlučeno je na Izbornoj skupštini ovog Saveza, održanoj u Podgorici. Skupština
je jednoglasno prihvatila predlog Upravnog odbora i dala novi mandat
Vojinovidu, koji je dobio brojne pohvale delegata za svoje dosadašnje rezultate,
a njegov rad je pohvaljen i sa najviših državnih instanci – Ministarstva sporta i
Crnogorskog olimpijskog komiteta.
Izabran je i novi sastav Upravnog odbora, kojeg čine: Borislav Delibašid SRD
Pivara Nikšid, Boško Bjekovid SRD Opština Pljevlja, Nataša Laban SRD Budva,
Hazbija Šabotid SRD prijateli Bara (Bar), Zoran Kažid SRD Podgorica i
predsjednik Gligorije Vojinovid SRD Penzioneri Rudnika uglja Pljevlja.
Skupštini se obratio dosadašnji predsjednik Gligorije Vojinović koji će
obavljati tu funkciju i u naredne četiri godine i zahvalio se delegatima na
podršci, te saopštio da je počastvovan što će u narednom periodu
obavljati funkciju predsjednika.

Ostavite odgovor