Škola skijanja 2022

KRUŠEVICA 02 – 30. JANUAR 2022. GODINE

Sportsko rekreativno drustvo Telenat, uz podršku Crnogorskog saveza sportske
rekreacije “Sport za sve”, tokom zimskog raspusta organizovalo je školu
skijanja za djecu predškolskog i školskog uzrasta. Škola je radila u četiri grupe i
oko 300 djevojčica i dječaka je pohadjalo skijašku obuku od 02-30.januara
2022. godine.

Nastavite sa čitanjem