SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI U BARU 27.09.2021

Manifestacija koju je organizovao Savez sa S.R.D.,,PRIJATELJI BARA“uz podršku Uprave za sport i mlade organizovao je sportsko rekreativne aktivnosti u Baru , uz primjenu svih mjera za zaštitu od
Covida 19.
Na manifestaciju je učestvovalo oko 30 učesnika.
Sportsko rekreativnim aktivnostima u skromnom broju rekreativaca
obelježena Evropska nedelja sporta u Baru.

Nastavite sa čitanjem