R A F T I N G  R I J E K O M  T A R O M

S A   S P O R S K O   R E K R E A T I V N I M   A K T I V N O S T I M A

        Crnogorski Savez Sportske rekreacije ,,Sport za sve“  i S.R.D.  Pivara Nikšić uz podršku Ministarstva sporta I mladih oganizovali su   13.06.2020.god  sportsko rekreativnu turu  RAFTING RIJEKOM TAROM.

         Na rafting sa sportsko rekreativnim aktivnostima okupilo se pedeset rekreativaca iz Nikšića, Pljevalja, Podgorice,  Budve i Bara.                                Rafting turu smo povjerili agenciji BLUE RIVER TARA.

Nastavite sa čitanjem