Rekreativni dan na snijegu 12.03.2022.

Crnogorski savez sportske rekreacije ,,Sport za sve” sa S.R.D penzioneri
,,Rudnika uglja Pljevlja”I P.S.D.,,Durmitor”u subotu 12.marta 2022.godine
organizovali su manifestaciju ,,Svi na snijeg”, na skijalištu Savin kuk na
Durmitoru, a u skladu sa aktuelnim epidemiološkim mjerama I J Z Crne Gore.
Ovu manifestacij smo organizovali u cilju unapređivanja fizičke aktivnosti i
opšteg kako fizičkog, tako I psihičkog zdravlja svakog pojedinca. U ovom
lijepom zimskom danu radosti i osmijeha nije manjkalo kod učesnika.

Nastavite sa čitanjem