S E M I N A R 2021

Crnogorski savez sportske rekreacije ,,Sport za sve“organizovao je
seminar za stručna lica u sportsko rekreativnim organizacijama na temu
,,Pravilna ishrana i vježbanje u sportskoj rekreaciji“,čiji su predavači bili
dr Enisa Kujunđžić spec.područja higijene i prof.dr Budimir Bijelić
spec.područja rekreacije.Tehnički organuzator SRD korektivne
gimnastike M&M,,Iskra“obezbedila uslove da za 20 učesnika seminara
nesmetano i bezbjedno obavi.

Nastavite sa čitanjem