REKREATIVNI DAN U HERCEG NOVOM

Crnogorski savez sportske rekreacije ,,Sport za sve“ i S.R.D korektivne
gimnastike ,,M&M ISKRA“ iz Podgorice organizovali 19.02.2022 god .
rekreativni dan u Herceg Novom po planu i programu Saveza i S.R.D.
Ovog puta spojili smo lijepo i korisno tako što su rekreativci prisustvovali
manifestaciji,,Dani mimoze“ u Herceg Novom đe su vrijedni domadini
pripremili puno ribe, vina, piva, priganica i smokava, zatim mažuretke i gratska
muzika prigodan program.
Nastavite sa čitanjem