E V R O P S K A   N E D E LJ A  S P O R T A

Crnogorski savez sportske rekreacije ,,SPORT ZA SVE“je organizovao  sportsko rekreativne aktivnosti  28.i 29.septembra ,u cilju doprinosa projekta,,Evropske nedelje sporta“.

Sportsko rekreativni dani  bili su organizovani  na sledećim lokacijama:

Pljevlja- subota 28.09.2019.god. Pohod na Ljubišnju

Bar   -nedelja 29.09.2019.god. Rekreativni više

                                POHOD NA LJUBIŠNJU

Manifestacija koju je organizovao  Savez sa SRD  S.O. Plevlja i SRD ,,Penzioneri Rudnika ugla  Pljevlja  pohod na Ljubišnju-gorsku ljepoticu i zasigurno jednu od najpitomijih planina u okruženju. Na manifestaciju je učestvovalo oko 60 rekreativaca.

Nastavite sa čitanjem

R  E  G  I  O  N  A  L  N  A    K  O  N  F  E  R  E  N  C  I  J  A

R  E  G  I  O  N  A  L  N  A    K  O  N  F  E  R  E  N  C  I  J  A

  U okviru ovogodišnjeg festivala,po prvi put je organizovana Regionalna konferencija na kojoj su učešče uzeli zvanične delegacije iz Turske Federacije Sporta za sve ,Športske Unije Slovenije,Rumunske Federacije Sport za sve,Makedonske Asocijacije sport za sve bez granica, Asocijcije  Sport za sve Srbije , Crnogorskog saveza sportske rekreacije ,,Sport za sve“  i članovi Upravih odbor i Stručnih tijela.

Društvene mreže i aplikacije u funkciji sporta za sve

S  T  R  U  Č  N  A       T  R  I  B  I  N  A

      „  Društvene mreže i aplikacije u funkciji sporta za sve

         

  U toku trajanja festivala uspješno je organizovana Stručna tribina na temu „  Društvene mreže i aplikacije u funkciji sporta za sve “ sa učešćem 40,-tak stručnjaka i učesnika.

Moderator stručne tribine bio je prof. dr.Budimir Bijelić,a prezetaciju su imali :prof.dr Duša Mitić,Nikola Mijušković- psiholog sporta iz Nikšića,dr.Aleksandar Ivanovski ( A.S.S) mg. Bilal Calgyan (TUR),Boris Maksimović –ig.informatike (PV) i Ružica Maksimović –prof. (P V).Tribina je izazvala veliko interesovanje prisutnih a u čijoj razradi su učestvovali stručno kompetentni predstavnici zemalja učesnica manifestacije. Izlaganje naših predstavnika  daloje veliki doprinos kvalitetnoj elaboraciji izabrane teme.